Nainstalujte si:
       

Překlad opposition


opposition = opozice (polit.); odpor; kontrast; opoziční; protiklad; nepřátelství; schopnost kontaktu palce s ostatním; protilehlost; odsluní; námitka; odvetná činnost; oposice; opoziční strana
in opposition = v opozici; v protifázi;

Překlad opposition z webu:
The opposition is smart, and adaptable.  Ti na druhé straně jsou chytří a přizpůsobiví.
We have opposition in the treeline.  Ve stromořadí je nepřítel.
Civilized persons couldn't support an opposition exchange.  Civilizované osoby by nemohly podporovat konkurenční bum.
And then for the first time, opposition to the drug arose.  Tehdy se poprvé objevily výhrady.
And we can't move against that kind of opposition without your father.  A bez tvého otce nemůžeme proti takovým protivníkům ani hnout prstem.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatoroptical   optimum   option   options   orange   oration   orbit   orbital