Nainstalujte si:
       

Překlad opposite


opposite = opak; protější; naproti; opačný; protiklad; protilehlý; proti; protichůdný; opoziční; druhý (ze dvou); stojící naproti; protivník; zcela opačný; protějšek; obrácený; stojící proti; protikladný; protiva; rozdílný; protilehlost; protivný; na opačné straně


Překlad opposite z webu:
Opposite sides of opinion, perhaps.  Možná na opačných stranách názoru.
The opposite wall crumbled and the roof collapsed.  Pak se zhroutila i protější stěna a propadla se střecha.
Ustarte sat opposite him.  Ustarté si sedla naproti němu.
Are we on opposite sides?  Stojíme snad na opačných stranách?
He is sitting there opposite me.  Sedí naproti mně.
The two men had stopped opposite the window.  Oba muži zůstali stát naproti oknu.
I lunged for the passenger door opposite me.  Vrhl jsem se po dveřích na straně u spolujezdce.
I turned tail and ran in the opposite direction.  Udělal jsem čelem vzad a prchal jsem opačným směrem.
A woman rose from her bed upon the opposite side.  Z lůžka na protilehlé straně vstala žena.
He came directly to the table and seated himself opposite me.  Zamířil přímo k mému stolu a posadil se naproti mně.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatoropposite direction   opposite number   opposition   optical   optimum   option   options   orange