Nainstalujte si:
       

Překlad opposite number


opposite number = kolega (ve stejné funkci u jiné firmy); pracovník; nesouhlasná polarita
one's opposite number = pracovník (paralelní, v jiném podniku); kolega (v jiném podniku);
opposition   optical   optimum   option   options   orange   oration   orbit