Nainstalujte si:
       

Překlad opposed


opposed = odporoval (3. p.); oponoval (3. p.); opačný; protilehlý; protikladný; protichůdný; vzdorující; odporující; odpůrce


Překlad opposed z webu:
As opposed to?  A máš snad nějaké jiné vysvětlení?
He's totally opposed to your religion.  Netají se odporem vůči vašemu náboženství.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatoropposite   opposite direction   opposite number   opposition   optical   optimum   option   options