Nainstalujte si:
       

Překlad opportunity


opportunity = možnost; příznivá doba; vhodná doba; šance; vhodná příležitost; příležitostní; příznivé období; vhodnost; oponovat (3. p.)
equal opportunity = rovná příležitost; rovnocenná příležitost;
evaporation opportunity = relativní výpar; poměrný výpar;
missed opportunity = promeškaná příležitost; promarněná příležitost; miss the opportunity = zmeškat příležitost; nahodilý cíl;

Překlad opportunity z webu:
The opportunity came soon enough.  Příležitost se naskytla záhy.
You've had opportunity enough.  Příležitostí jsi měl k tomu dost.
It was the opportunity of his career.  Byla to šance v jeho kariéře.
I must keep an opportunity for retreat.  Musím si zachovat možnost ústupu.
I have given her every opportunity to do the right thing.  Dal jsem jí příležitost, aby udělala správnou věc.
Everybody has their moment of great opportunity in life.  Každý má v životě okamžik obrovské příležitosti.
A time of upset is a rare opportunity for our business.  V naší branži si člověk jen málokdy stěžuje.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatoropposed   opposite   opposite direction   opposite number   opposition   optical   optimum   option