Nainstalujte si:
       

Překlad opponent


opponent = oponent; odpůrce; protivník; protilehlý (řidčeji); nepřející (řidčeji); protější; protihráč; soupeř; oponentní; nepřítel; proti stojící; protivnice; protihráčka; protivný; oponentův
experienced opponent = zkušený soupeř; zkušenější soupeř;

Překlad opponent z webu:
My opponent smiled.  Protivník se usmál.
His young opponent went low this time, slashing toward the right;  Jeho mladý protivník tentokrát zamířil dolů a bodl doprava;
Morak attacked, forcing his opponent further down the trail.  Morak zaútočil a přinutil svého protivníka sestoupit dál po stezce.
Here was more of an opponent than he had expected.  V jeho soupeři bylo víc, než si myslel.
That is why you cut your opponent to pieces.  Proto jsi svého protivníka rozsekal na kusy.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatoropportunity   opposed   opposite   opposite direction   opposite number   opposition   optical   optimum