Nainstalujte si:
       

Překlad operator


operator = operátor; telefonista; operatér (chirurg); telefonistka; telegrafista; telegrafistka; telegrafní tyč; obsluha (dělník, stroje neb přístroje); manipulant; obsluhovač; odborník; specialista; radista; řidič; pilot; promítač; dělník; provozovatel; spekulant
airline operator = provozovatel pravidelné dopravy; letecký dopravce; provozovatel letecké dopravy;
assignment operator = operátor přiřazení; přiřazovací operátor;
comparison operator = relační operátor; operátor porovnání; porovnávací operátor;

Překlad operator z webu:
The operator clicked on the sender.  Operátor zapnul pňjem.
Yes, sir, a radio operator said.  Ano, pane, řekl radista.
He mused about the newsstand operator as he drove.  Když řídil, přemýšlel o prodavači ze stánku.
Not much of a search, the operator told me.  Prohlídka nic moc, řekl mi operátor.
It's temporarily out of order, sir, the operator said.  Toto číslo je dočasně mimo provoz, pane, řekl operátor.
He was backed up now by a radio operator and a gaggle of noncoms.  Doprovázeli ho radista a skupinka poddůstojníků.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatoropinion   opinion poll   opponent   opportunity   opposed   opposite   opposite direction   opposite number