Nainstalujte si:
       

Překlad operative


operative = agent; dělník; operativní (med., práv.); činný; účinný; praktický; platný; rozhodující; hlavní; řídící; určující; pracující; působivý; soukromý detektiv; pracovní; provozní; operační; stavební dělník; rozhodný; podstatný; tovární dělník; obsluha stroje
become operative = vstoupit v platnost; nabýt účinnosti;
craft operative = kvalifikovaný dělník; vyučený dělník; řemeslník;
skilled operative = vyučený dělník; kvalifikovaný dělník;

Překlad operative z webu:
The operative took the number as the car went down the ramp.  Operační pracovník si zapsal číslo vozu.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatoroperator   opinion   opinion poll   opponent   opportunity   opposed   opposite   opposite direction