Nainstalujte si:
       

Překlad operations


operations = operační; provozní činnost; letištní dispečink; provoz; pracovní postupy; dobývání; průběh operací
bank operations = bankovní operace; transakce;
dredging operations = bagrování; vyhloubení;
financial operations = finanční transakce; finanční operace;
mining operations = důlní činnost; provoz dolu;
salvage operations = záchranné práce;

Překlad operations z webu:
Legitimate operations ...  Legitimní operace...
We run operations up here.  My spustíme operace.
Does this affect operations with the propellers?  Ovlivňuje to pohon pomocí vrtulí?
We have our own operations to pursue.  Máme v úmyslu plnit vlastní úkoly.
It won't happen again, his operations officer promised.  To už se nikdy nestane, sliboval jeho operační důstojník.
That was the real danger in operations like this.  To bylo při takovýchto operacích skutečné nebezpečí.
Ramius handed the doctor a set of operations orders from his pocket.  Ramius podal doktorovi soubor operačních rozkazů, které měl v kapse.
At the very worst, we might have to suspend operations briefly:  V nejhorším případě bychom museli nakrátko přerušit montáž;

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatoroperative   operator   opinion   opinion poll   opponent   opportunity   opposed   opposite