Nainstalujte si:
       

Překlad operational


operational = operační; provozní; funkční; pracovní; akceschopný; schopný provozu; bojový; akční; prováděcí; v provozu; pojízdný; provozu schopný; operátorový; aplikovatelný; operativní; provozuschopný; provozní blokování
be operational = být v provozu; konat bojovou činnost;

Překlad operational z webu:
Clark's operational concept was an elegantly simple one.  Clarkova operační koncepce byla elegantně prostá.
Was their operational intel that good?  To je jejich operační rozvědka tak dobrá?
That's your greatest operational risk, isn't it?  To je vaše největší operační riziko, ne?
To me, that's a good operational definition of insanity.  Což je podle mne naprosto průkazný symptom pro diagnózu šílenství.
Petrov's eyes went wide reading the operational directive.  Petrovovi se při čtení operačních směrnic rozšířily oči.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatoroperations   operative   operator   opinion   opinion poll   opponent   opportunity   opposed