Nainstalujte si:
       

Překlad operation


operation = operace; činnost (pracovní činnost člověka na zařízení); výkon; provoz (fungování, činnost); působení; síla; pracovní postup; obsluha; platnost; spekulace; transakce; účinnost; úkon; řízení; ovládání; proces; práce; fungování; chod; účinek; manipulace
arithmetic operation = aritmetická operace; početní operace;
asynchronous operation = asynchronní provoz; asynchronní chod;
automatic operation = samočinné ovládání; automatický provoz; automatická provoz;
binary operation = dvojčlenná operace;

Překlad operation z webu:
The operation wrecked.  Operace znemožněna.
Where's the operation being run out of?  Odkud se ta operace řídí?
That whole sting operation came from you guys.  Celá ta operace vyšla od vás.
This is how the operation is going to work.  Operace proběhne takto.
I threw the switch, the operation light came on.  Zapnul jsem vypínač, kontrolní diody se rozsvítily.
Convert that into a straight covert operation and we can still use it.  Změňte to na obyčejnou krytou operaci, a můžeme to ještě využít.
Sir, in a very real sense, the operation was a success.  Pane, v hlavním ohledu byla operace úspěšná.
But it sufficed to indicate the kind of operation required.  Stačila však, aby naznačila, jaký druh operace to bude', vyžadovat.
And it was to be used for a delicate operation that night.  A té noci jej věru bylo třeba k operaci opravdu jemné.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatoroperational   operations   operative   operator   opinion   opinion poll   opponent   opportunity