Nainstalujte si:
       

Překlad operating


operating = operační; operující; operování; řízení; ovládání; ovládací; provozní; výkonný; týkající se obsluhy; obsluhující; obsluhování (stroje); udržování v činnosti; spouštění; provoz; uvádění v činnost; činný; pracovní; fungující; výrobní; řízení ovládání
be operating = operovat; být v provozu;

Překlad operating z webu:
Operating now.  Teď právě pracuje.
They're operating tomorrow.  To je mi líto.
Who is operating that thing?  Kdo s tou strašností manipuluje?
Or who is operating it.  Ani to, kdo ho řídí.
What do they have operating off our coast, sir?  Co operuje u našeho pobřeží, pane?
We got a carrier group operating offshore.  Na moři nám operuje uskupení letadlové lodi.
For the moment they can say that they're operating in home waters.  Zatím mohou říkat, že operují v domácích vodách.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatoroperating mode   operating state   operating temperature   operation   operational