Nainstalujte si:
       

Překlad operating state


operating state = pracovní stav; provozní stav; výsledovka provozní
transient engine operating state = přechodový režim motoru;
operating temperature   operation   operational   operations   operative   operator   opinion   opinion poll