Nainstalujte si:
       

Překlad operating mode


operating mode = pracovní režim; režim práce; provozní režim; druh provozu; režim řízení operátorem (obsluhou); závazky spojené s provozem (čeho)
limp-home operating mode = režim nouzového běhu; nouzový běh; nouzový provoz;
operating state   operating temperature   operation   operational   operations   operative   operator   opinion