Nainstalujte si:
       

Překlad operated


operated = ovládaný; operoval; poháněný; obsluhovaný; operační
electrically operated = elektricky ovládaný; elektrický (řízený, poháněný, pracující);
hand operated = ovládaný ručně; ručně ovládaný;
manually operated = ručně ovládaný; ruční;

Překlad operated z webu:
Abby operated the camera.  Abby pracovala s kamerou.
They've never operated over here.  Nikdy tady neoperovali.
He remembered that it operated like a kind of waterfall:  Vzpomněl si, že se to podobá vodopádu:

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatoroperating   operating mode   operating state   operating temperature   operation