Nainstalujte si:
       

Překlad opening


opening = otevření (2. p.); otvor; otvírací; úvodní; úvod; otevírací (doba ap.); zahajovací; průlom; počátek; zahájení; příležitost (vhodná); povzbuzující trávení; rozevření; projímavý; rozvolňování (textil.); vypnutí; kypření; tlama (drtiče); vyložení (lisu)
balance opening = počáteční zůstatek; počáteční stav; počáteční saldo; počáteční rozvaha;
circuit opening = přerušení obv.; vypnutí obvodu; vypnutí;
clear opening = světlost; průtočný průřez;
contact opening = odstup kontaktů; mezera mezi kontakty;

Překlad opening z webu:
Opening it, he removed a scalpel.  Otevřel jej a vyňal skalpel.
He was opening the door.  Otevíral dveře.
With a small opening at one end.  S drobným otvorem na jednom konci.
He ran to the opening and looked over the edge.  Doběhl k němu a vyhlédl ven.
Might this have been the opening move?  Mohl být tohle úvodní tah?
But this way they've made the opening move.  Den první:
She looked at him, startled, her eyes opening wide.  Vyděšeně se na něj podívala s vytřeštěnýma očima.
Jason went over and peered out of the opening between the laces.  Jason přešel místnost a vyhlédl ven mezerou mezi šňůrami.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatoropera   operated   operating   operating mode   operating state   operating temperature   operation   operational