Nainstalujte si:
       

Překlad opener


opener = otvírač; otvírák; čechrací stroj; dezintegrátor; defibrátor; kypřič (zem.); čechradlo; rozvolňovací stroj; trhačka; rozevírač; otevření (2. p.)
can opener = otvírač konzerv; otvírák na konzervy;
door opener = páka otvírání dveří; otvírač dveří;
pew opener = ceremoniář; pořadatel;
tin opener = otvírák na konzervy; otvírač konzerv;

Překlad opener z webu:
The admiral took his letter opener from the desk drawer.  Admirál vyňal ze zásuvky stolu otvírač dopisů.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatoropening   opera   operated   operating   operating mode   operating state   operating temperature   operation