Nainstalujte si:
       

Překlad open air


open air = volná příroda; venku; založit účet
in the open air = pod širým nebem;

Překlad open air z webu:
Out in the open air, his eyes began to smart almost at once.  Venku, na vzduchu, mu téměř okamžitě začaly slzet oči.
It's not safe in the open air.  Na volném prostranství není moc bezpečno.
He could see outside into the open air:  Viděl ven do volné krajiny:
It was absolutely necessary to do it in the open air.  Bylo nezbytně nutné provést to někde venku.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatoropen court   opener   opening   opera   operated   operating   operating mode   operating state