Nainstalujte si:
       

Překlad opacity


opacity = neprůhlednost; opacita; neprůsvitnost; nepropustnost pro světlo; zastínění; sytost; průsvitnost (částečné propouštění světla); matnost; nesrozumitelnost; optická hustota; krycí schopnost; neprůchodnost; neprůzračnost; nepropustnost; neprostupnost
corneal opacity = zkalení rohovky; zákal rohovky;
open air   open court   opener   opening   opera   operated   operating   operating mode