Nainstalujte si:
       

Překlad only a few


only a few = pouze několik málo (2. p., několik); jen několik málo (2. p., několik); jen pár (2. p., několik); jen potom co


Překlad only a few z webu:
Only a few broke loose.  Jen několik povolilo.
There's only a few more things we have to do.  Nám pak stačí udělat už jen pár věcí.
They were only a few hundred yards away.  Byly už jen několik set metrů daleko.
Gwen was gone only a few minutes.  Gwen byla pryč pouze několik minut.
It wasn't even there, only a few years ago.  Ještě před několika lety tam vůbec nebyla.
The ship's medical office was only a few steps aft.  Ošetřovna byla jen několik kroků směrem k zádi;
Seaweed was minimal and there were only a few barnacles.  Nebylo na něm mnoho řas a našel jen pár přichyce­ných vilejšů.
I saw you there on the stairs only a few nights ago.  Ani ne před dvěma dny jsem tě tam viděl na schodech.
Then it stopped after what could have been only a few seconds.  Pak se zastavila, snad jen po několika vteřinách.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatoropacity   open air   open court   opener   opening   opera   operated   operating