Nainstalujte si:
       

Překlad one's


one's = (); jednoho; něčí; zkušenější


Překlad one's z webu:
One's on site.  Tady je jeden.
This one's easy.  Ale můžeš.
One does one's best.  Jeden dělá, co může.
I need no one's pity.  Mě nikdo litovat nemusí!
What is love of one's country;  Co znamená milovat svou zem?
It is a treachery of one's own body.  To jako by člověka zradilo vlastní tělo.
We got it, sir, and no one's dead.  Zvládli jsme to a nikdo nezahynul.
To be in love is to surpass one's self.  Milovat, to znamená překonávat se.
But then one regrets the loss even of one's worst habits.  Jenomže člověk lituje i ztráty svých nejhorších návyků.
Because to influence a person is to give him one's own soul.  Protože ovlivnit někoho znamená dát mu svou vlastní duši.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorone's way   oneself   only a few   opacity   open air   open court   opener   opening