Nainstalujte si:
       

Překlad on top


on top = na vrchol; nadto; kromě toho; navrch; na vrcholu; na vrch (2. p.)


Překlad on top z webu:
On top of the wardrobe.  Navrchu šatníku.
He's on top of the elevator.  Je na střeše výtahu.
He crumpled on top of his colleague.  Muž se sesul na svého kolegu.
She was immediately on top of the situation, tears forgotten.  Rázem byla na koni, po slzách ani památka.
He put his hands on top of the money once.  Sám si rukama bankovky osahal.
She scratched the ugly thing on top of its scaly head.  Poškrabala temeno ošklivé hlavy.
There was a tray of coffee on top of the television.  Na televizi ležel podnos s kávou.
Very few of them had actually stayed on top of another one.  Jen několik jich zůstalo ležet na sobě.
Was the thing going to come down right on top of me?  To mi ta věc spadne přímo na hlavu, nebo co?
As you said, it's like an idol, squatting there on top of its hill.  Jak jsi říkal, dřepí na tom kopci jako modla.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatoron trial   on vacation   one another   one time   one's   one's way   oneself   only a few