Nainstalujte si:
       

Překlad on time


on time = včas; přesně (včas); na splátky; na čas; po špičkách (prstů na noze)
right on time = přesně včas; přesně načas;

Překlad on time z webu:
Right on time like a commuter rocket.  Přesně na čas, jako osobní loď.
From then on time was precious.  Od této chvíle byl čas cenný.
The plane landed on time at 8:  Letadlo přistálo na čas, v 8.
The third stage burned out on time and on profile.  Třetí stupeň vyhořel včas a podle programu.
I checked on the flight and it'll leave on time ...  Ověřoval jsem si ten let a mají odletět přesně...

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatoron top   on trial   on vacation   one another   one time   one's   one's way   oneself