Nainstalujte si:
       

Překlad on the streets


on the streets = na ulicích; živící se prostitucí (na ulicích); spoléhající se na
be on the streets = být bezdomovec;

Překlad on the streets z webu:
The papers had been on the streets for over three hours.  Noviny jsou v prodeji už celé tři hodiny.
You boys couldn't catch him if he was on the streets begging for food.  Vy byste ho nedokázali chytit, kdyby přímo na ulici žebralo o jídlo.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatoron time   on top   on trial   on vacation   one another   one time   one's   one's way