Nainstalujte si:
       

Překlad on the spot


on the spot = na místě (ihned); ihned (na místě); přímo na místě; okamžitě; v pravém úhlu
be on the spot = mít se na pozoru;

Překlad on the spot z webu:
Mikey on the spot, that was me.  Mikey na svém místě, jako vždy.
Cash now on the spot.  Vyplatím ti to hned na ruku.
That put me on the spot.  Tím mě ovšem dostal.
I'll murder you right on the spot.  Na tomhle místě tě zabij u.
The final plan was created on the spot.  Na místě vymyslel náhradní plán.
I might even be stricken blind on the spot.  Možná bych se vystavil nebezpečí, že na místě oslepnu.
Guerra stumbled across one and killed him on the spot.  Guerra o jednoho zakopl a zabil ho na místě;
We'll see the people who can make decisions on the spot.  Uvidíme lidi, kteří můžou na místě udělat rozhodnutí.
We will proceed to the château, and study matters on the spot.  Odebereme se do zámku a zjistíme na místě, co se přihodilo.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatoron the streets   on time   on top   on trial   on vacation   one another   one time   one's