Nainstalujte si:
       

Překlad on the right


on the right = vpravo; na pravé; napravo; po pravé straně; za jízdy


Překlad on the right z webu:
On the right - once again - death.  A napravo opět smrt.
Joey, on the right there, is the oldest.  Joey, tady ten vpravo, byl nejstarší.
He was on the right lines.  Ale nezapomněl.
Norman shoved up on the right side of his face again.  Norman ještě jednou trhnul pravou stranou čelisti.
And it is all on the right side of the pipe.  A je to na pravé straně dýmky.
It was not far, two houses up on the right side.  Nebylo to daleko, jen o dva domy dál na pravé straně.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatoron the shelf   on the spot   on the streets   on time   on top   on trial   on vacation   one another