Nainstalujte si:
       

Překlad on record


on record = zapsaný; úřední; zaznamenáno; zapsáno; v záznamu; na vyžádání
place on record = protokolovat; registrovat;
put on record = zaprotokolovat; dát se slyšet; dát do zápisu;

Překlad on record z webu:
Ah, then you are relying on records.  Ach, pak spoléháte na záznamy.
Do you want an objection to policy put on record?  Přejete si zaznamenat tuto námitku do zápisu?

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatoron tap   on the increase   on the point   on the right   on the shelf   on the spot   on the streets   on time