Nainstalujte si:
       

Překlad on oath


on oath = pod přísahou; přísežně; v případě nutnosti
deny on oath = přísežně se zříct nebo popřít; přísežně se zříci nebo popřít;
put on oath = vzít pod přísahu; nechat přísahat; put sb. on oath = vzít koho pod přísahu;
on probation   on record   on tap   on the increase   on the point   on the right   on the shelf   on the spot