Nainstalujte si:
       

Překlad on land


on land = na zemi; po souši; na lince
charge on land = břemeno; břemeno na pozemku; zatížení na pozemku; hypotéka jako jistina za půjčku;

Překlad on land z webu:
On land and at sea.  Na souši i na moři.
Or on land they will destroy us.  Na souši by to pro nás znamenalo zkázu.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatoron oath   on probation   on record   on tap   on the increase   on the point   on the right   on the shelf