Nainstalujte si:
       

Překlad on hand


on hand = po ruce; v majetku; na krku; na skladě; v zásobě; na její vlastní (6. p.)
be on hand = být po ruce (někomu); být někomu k ruce;
cash on hand = stav hotovosti; pokladní hotovost;
funds on hand = pohotové fondy; pohotové finanční prostředky;

Překlad on hand z webu:
I'm not sure what we've got on hand right now.  Nevím najisto, co tam je zrovna teď.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatoron horseback   on land   on oath   on probation   on record   on tap   on the increase   on the point