Nainstalujte si:
       

Překlad on good terms


on good terms = za dobrých podmínek; přátelsky; v dobrých vztazích; v dobrém vztahu; kvarta


Překlad on good terms z webu:
He had always been on good terms with his master.  Se svým zesnulým pánem vždy dobře vycházel.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatoron hand   on horseback   on land   on oath   on probation   on record   on tap   on the increase