Nainstalujte si:
       

Překlad on foot


on foot = pěšky; pěšinky; za dobrých podmínek
go on foot = chodit pěšky; jít pěšky;
set on foot = přivést v chod; hnout; vyjít; uvést v pohyb; pomoci na nohy;

Překlad on foot z webu:
On foot from here?  Dál pěšky?
Inspection on foot was still the most certain.  Pěší průzkum byl stále ještě nejjistější.
I shall lead you on foot as a good commander should.  Já vás povedu pěšky, jako správný velitel.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatoron good terms   on hand   on horseback   on land   on oath   on probation   on record   on tap