Nainstalujte si:
       

Překlad on fire


on fire = v ohni; hořící; v plamenech; pěšky
catch on fire = chytit (ohněm); začít hořet;
set on fire = vznítit; zapálený; zapálit; založit požár; set st. on fire = zapálit se;

Překlad on fire z webu:
Everywhere, on fire or in the floor beyond the flames, were dead rats.  Všude, v ohni i za ním, ležely na zemi mrtvé krysy.
His fingers were on fire with clenched pain.  Prsty měl od toho sevření jako v ohni.
I haven't exactly set the world on fire yet.  Vlastně jsem ještě nezapálil svět.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatoron foot   on good terms   on hand   on horseback   on land   on oath   on probation   on record