Nainstalujte si:
       

Překlad on edge


on edge = celý nesvůj; na okraji; nervózní; na obou (6. p.)
be on edge = být krajně napjatý; být krajně podrážděný; být celý nervózní;
set on edge = klást na hranu; postavit na výšku;
turn on edge = postavit na hranu; překlopit na hranu;
wound on edge = vinutý na vysoko; vinutý na hranu (na výšku);

Překlad on edge z webu:
That bit about tearing my throat out had me on edge again.  Zmínka o prokousnutí krku mě opět dostala na pokraj zoufalství.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatoron file   on fire   on foot   on good terms   on hand   on horseback   on land   on oath