Nainstalujte si:
       

Překlad on demand


on demand = na požádání; podle volby; uložený
payable on demand = splatný na požádání; splatno při předložení; splatný na viděnou;
transmission on demand = přenos na dotaz; přenos na vyžádání; cheque payable on demand = šek splatný při předložení;

Překlad on demand z webu:
Always on demand, but kept on a tight lead for all of that.  Pořád něco vyžadují, ale drží nás na krátké šňůře.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatoron deposit   on edge   on file   on fire   on foot   on good terms   on hand   on horseback