Nainstalujte si:
       

Překlad on board


on board = na palubu (2. p.); na palubě (2. p.); na palubě lodi
free on board = vyplaceně i s dopravným až na palubě; franko paluba; cena zahrnující vše; frankopaluba; dopravné až na palubu;

Překlad on board z webu:
We are on board a ship.  Jsme na palubě lodi.
I need some guns taken on board a boat.  Potřebuju dopravit pár zbraní na palubu lodi.
They were so pleased to get on board and under cover.  Byli tak rádi, schovaní.
I wish a flying fish would come on board tonight.  Kdyby mi tak v noci skočila do člunu létavá ryba!

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatoron business   on commission   on credit   on demand   on deposit   on edge   on file   on fire