Nainstalujte si:
       

Překlad on account


on account = na účet; kvůli; kvůli (3. p.)
adjust on account = upravit účet; vyrovnat účet;
charge on account = účtovat na účet (komu); zatížit na účet; připsat na účet (komu);
pay on account = platit na účet; zaplatit na účet;
payment on account = zálohová platba; splátka na účet;

Překlad on account z webu:
On account of being, you know, deep.  Protože jsou nekonečně hluboké, rozumíš?
It had to be a wooden spoon, on account of what it did to metal.  Musela to být lžička dřevěná, protože kovovou to dost rychle ničilo.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatoron approval   on arrival   on bail   on behalf   on board   on business   on commission   on credit