Nainstalujte si:
       

Překlad oil seal


oil seal = olejové těsnění; těsnění oleje; roponosná břidlice
radial oil seal = těsnicí kroužek sbřitem; těsnicí kroužek s břitem; radial lip-type oil seal = těsnicí kroužek s břitem;
oil sump   oiler   ointment   old hand   olfactory   omentum   omission   on account