Nainstalujte si:
       

Překlad oil drain plug


oil drain plug = vypouštěcí zátka oleje; šroub vypouštění oleje; olejový kanálek
engine oil drain plug = šroub vypouštění motorového oleje;
gearbox oil drain plug = zátka pro vypouštění převodového oleje; šroub pro vypouštění oleje z převodovky;
oil engine   oil filler   oil filler neck   oil gallery   oil pan   oil seal   oil sump   oiler