Nainstalujte si:
       

Překlad often


often = často; nezřídka; častý (zast.); hojný (zast.); kdykoli; mnohdy; mockrát; osmička
so often = tak často; tolikrát; every so often = příležitostně;

Překlad often z webu:
Often it stops there.  Tím to často končí.
It often happens.  To se stává často.
This is often the circumstance.  To je častá okolnost.
This happen very often around here?  To se tady děje často?
He doesn't dream so often now.  Už tak často nesní.
Noyes had flown in them often enough.  Noyes v nich létal často;
I have to do it so often myself.  Já sám to dělám často.
He had had it described to him often enough in tales.  Dost často se o něm mluvilo v různých vyprávěnkách.
She felt that typical contradiction a parent so often feels:  Zmítaly jí typické vnitřní sváry, známé všem rodičům:
The only pity was one had to pay so often for a single fault.  Smutné je jen to, že tak často je nutno platit za jedinou chybu.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatoroil drain plug   oil engine   oil filler   oil filler neck   oil gallery   oil pan   oil seal   oil sump