Nainstalujte si:
       

Překlad official


official = úředník (vyšší státní); oficiální; úřední; vedoucí pracovník; činovník; státní činitel; vyšší úředník; činitel; vyšší funkcionář; úřední osoba; funkcionář; státní úředník; veřejný činitel; služební; službu konající; vládní činitel; státní funkcionář
customs official = celní úředník; celník;
elected official = zvolený úředník; zvolený vedoucí pracovník;
government official = vládní činitel; člen vlády; ministr;
minor official = nižší úředník; nižší vládní úředník; veřejný funkcionář; funkcionář;

Překlad official z webu:
Official rank always commanded the proper respect.  Oficiální hodnost vždycky vzbuzuje ten správný respekt.
My official robe?  Kde mám úřední róbu?
Where's my official chain?  Kde mám úřední řetěz?
They were all official relationships.  To všechno byly čistě úřědní vztahy.
You are here on official business?  Jste tady oficiálně?
I was served with the official charge sheets.  Dosta­la jsem papíry s oficiální obžalobou.
Nothing to indicate that it was an official card.  Nic, z čeho by se poznalo, že jde o úřední doklad.
All that, of course, fits in with the official theory.  To všechno samozřejmě souhlasí s oficiální teorií.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorofficial use   offset   often   oil drain plug   oil engine   oil filler   oil filler neck   oil gallery