Nainstalujte si:
       

Překlad official use


official use = úřední účel; úřední použití; úřední potřeba; oficiální užití; úřední aparát
for official use = pro úřední účely; pro úřední potřebu;
offset   often   oil drain plug   oil engine   oil filler   oil filler neck   oil gallery   oil pan