Nainstalujte si:
       

Překlad offices


offices = kanceláře; úřady; služba; pozornost; kuchyně a příslušenství; sklepy; pomoc; úředník (vyšší státní)
district offices = obvodní úřady; okresní úřady;
good offices = zprostředkovatelské služby; zprostředkování; přátelské služby;
state offices = státní funkce; státní úřady;

Překlad offices z webu:
Our offices are on the lower level.  Naše kanceláře jsou o patro níž.
The other offices were dark and locked.  Ostatní kanceláře byly temné a zamčené.
I'm using the field offices to check them.  Kontroluje mi to teď místní policie.
The women who cleaned the offices were chatting down the corridor:  Na chodbě si povídaly uklízečky:
You cannot go into the private offices to the sides.  Do soukromých úřadoven po stranách nemáte přístup.
She knew she would spend several years in field offices first.  Věděla, že nejprve ji čeká několikaletá práce v různých pobočkách.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorofficial   official use   offset   often   oil drain plug   oil engine   oil filler   oil filler neck