Nainstalujte si:
       

Překlad officer


officer = důstojník; důstojnický; úřední osoba; strážník; funkcionář; člen představenstva; vedoucí oddělení; vedoucí pracovník; úředník (celní); hodnostář; policista; referent; státní úředník; policejní úředník; úřednice; referentka (úřednice); referent
administrative officer = vládní úředník; správní úředník;
air officer = důstojník letectva; generál letectva; náčelník letectva;
billeting officer = ubytovatel; ubytovací důstojník;
chief officer = hlavní úředník; šéf administrativy; důstojník;

Překlad officer z webu:
Officer in charge here day and night.  Ve dne v noci hlídá dům strážník.
The officer flushed.  Důstojník zrudl.
No, the officer said.  Ne, rozhodl velitel.
I was an officer of the law.  Sloužil jsem zákonu a právu.
Are you the senior officer here?  Vy jste tu velitel?
I was a staff engineering officer then.  Byl jsem tenkrát štábní inženýr.
He did so, and presently the officer appeared.  To také udělal a zanedlouho se objevil jeho nadřízený.
I uh sir, aren't you a naval officer also?  Já - uh -pane, nejste také námořní důstojník?
I don't want to lose a trained field officer doing police work.  Ritter dodal:
Drunk and falling down and a disgrace to the officer corps.  Opíjet se, padat a hanobit jméno důstojnického sboru.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorofficers   offices   official   official use   offset   often   oil drain plug   oil engine