Nainstalujte si:
       

Překlad office


office = kancelář; kancelářský; úřad; služba; zaměstnání; úřední; bohoslužba; úřadovna; dílna; ordinace; příslušenství; činnost; ústředna (telefonní); podnik; funkce (úřad); úkoly (povinnosti); povinnosti (úkoly); pobočka; breviář; centrála; pozornost; obřad
assume office = nastoupit úřad; chopit se úřadu;
audit office = hlavní účtárna; kontrolní účtárna; revizní oddělení; revizní kancelář; vrchní účtárna;
booking office = osobní pokladna; pokladna;
branch office = filiálka; pobočka; expozitura; šéfové;

Překlad office z webu:
Office attire.  Oficiální oblek.
Whose office is where?  Kdo je ve které kanceláři?
The guard office downstairs.  Dole u štábu.
That's the post office over there.  Tamhle je pošta.
I'll be at the office all day.  Budu v kanceláři celý den.
You could pass for an office boy.  Můžete se vydávat za poslíčka.
It was bitter to get the office this way.  Bolelo to získat kancelář zrovna takhle.
He decided not to go into the office that day.  Rozhodl se, že ten den do kanceláře nepůjde.
Then the bastard had called him to the office a week later.  O týden později si ho ten kretén zavolal do kanceláře.
Is there something we can do for your post office buddy?  Existuje něco, co pro tvýho miláčka na poště můžeme udělat?

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatoroffice code   officer   officers   offices   official   official use   offset   often