Nainstalujte si:
       

Překlad office code


office code = směrové číslo; směrový znak; soudní
alphabetic office code = směrové písmeno; směrový znak;
officer   officers   offices   official   official use   offset   often   oil drain plug