Nainstalujte si:
       

Překlad offering


offering = nabídka; nabízející (3. p., 4. p.); sbírka (vybrané peníze při bohoslužbě); oběť za (něco); nabídnutí; vybrané peníze; oběť (za něco); nabídka emise nových akcií; nabídkový; emise akcií; skýtající; nabízení; obětní dar; obětina; oferent
burnt offering = zápalná oběť (přen., o spáleném pokrmu); zápalná oběť;
peace offering = smírčí oběť; dar na usmířenou; mírová nabídka; ústupek v zájmu míru;

Překlad offering z webu:
Larch, offering a toast.  Larchovi jako k přípitku.
Rako was offering some sake.  Rako mu nabízela sake.
Stern tapped his offering again.  Stern ji zopakoval.
It was the first offering of such.  Byla to první taková nabídka.
But he shook off their offering hands here.  Ale on srážel jejich nabízené ruce zpět.
One of the information girls was offering him a phone.  Jedna z dívek u informaci mu podávala telefon.
Another man gently patted the priest awake, offering the food.  Jiný muž jemně poklepal knězi na rameno a podal mu večeři.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatoroffice   office code   officer   officers   offices   official   official use   offset