Nainstalujte si:
       

Překlad offer


offer = nabízet (3. p., 4. p.); nabízet (3.p., 4. p.); nabídnout; nabídka; poskytnout; předložit; přednést (jako návrh); uvést; obětovat (též Bohu); nabídnutí; namítat; vyskytovat se; skýtat; vyskytnout se; poskytovat; požádat o ruku; naskytnout se; pokus
binding offer = závazná nabídka; pevná nabídka;
firm offer = závazná nabídka; pevná nabídka;
implied offer = návrh učiněný mlčky; nabídka učiněná mlčky;
introductory offer = zaváděcí nabídka (pro výrobek); reklamní cena; veřejná nabídka;

Překlad offer z webu:
Or offer so much.  Nebo že nabídne tolik.
Did he offer you a job?  Nabídl ti práci?
He did not offer to shake hands.  Ruku jí nepodal.
But he does not offer any threat.  Ale nepřináší hrozbu.
By someone you made an offer to yesterday.  Ten, jemuž jste sám včera učinil nabídku.
Well, is no one going to offer breakfast?  No, to mi nikdo ani nenabídne snídani?
Donaldson did not rise, nor did he offer to shake hands.  Donaldson nevstal, ani mu nepodal ruku.
People were ushered in to see him, to offer their condolences.  Uváděli k němu ty, kdo mu chtěli vyslovit soustrast.
He almost left a year ago, but the job offer fell through.  Před rokem málem odešel, ale z nabídky sešlo.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatoroffered   offering   office   office code   officer   officers   offices   official