Nainstalujte si:
       

Překlad offensive


offensive = ofenziva (útok); ofenzivní; útok; útočný; výbojný; urážlivý; nepřístojný; odporný; nechutný; působící zvedání žaludku; nepříjemný; hrubý; úder; hnutí; kampaň; silný; urážející; útočná akce; útočná operace; zlolajný; nestoudný; pronikavý; škodlivý


Překlad offensive z webu:
Kennedy is an offensive weapon, her mission is to threaten them.  Kennedy je útočná zbraň, jeho úkolem je jim pohrozit.
I never forget a good offensive lineman.  Na dobrého útočníka nikdy nezapomenu.
That means eliminating some of the more offensive members, of course.  To pochopitelně znamená odstranit některé z bojovně naladěných členů.
Our mission is to support, not to conduct offensive operations.  Naším úkolem je podporovat, ne provádět útočné operace.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatoroffer   offered   offering   office   office code   officer   officers   offices