Nainstalujte si:
       

Překlad of your


of your = vaší; o tvém; vašeho; vašich; o vaši; o vašeho; o tvých; vašeho vlastního (2. p.)
some of your = nějaký z vaší (2. p.); nějaký z vašich (2. p.);

Překlad of your z webu:
Of your own free will.  Ze své vlastní svobodné vůle.
None of your business.  Do toho ti nic není.
The flesh of your flesh.  Krev tvé krve.
Are you out of your skull?  Přeskočilo vám?
It's on the tip of your tongue.  Máš to na jazyku.
And if you tell any of your ...  Už jsem řek.
He thanks you for the use of your ship.  Děkuje vám za svezení.
So you can blow it all out of your ass!  Takže se na to klidně vyprdni!
I was sorry to hear of the death of your lady.  Bylo mi líto tvé paní.
We do not lose this authority until the arrival of your mission.  A neztratíme ji až do příchodu vaší mise.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatoroff colour   offence   offender   offensive   offer   offered   offering   office